Něco málo o nás...

Něco málo o nás...

CENTROM z. s. je nestátní nezisková organizace, registrována u Ministerstva vnitra České republiky k 24.6.1999 pod č.j. VS/1-1/40548/99-R, která poskytuje své služby v sociální oblasti. Cílovou skupinou organizace jsou jednotlivci a rodiny s dětmi žijící v sociálně vyloučených, převážně romských, komunitách. Posláním organizace je poskytování podpory a pomoci jednotlivcům a rodinám, které se ocitly v sociálně nepříznivé situaci při uplatňování jejich práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Cílem je podporovat klienta v samostatném a aktivním řešení jeho sociální situace. CENTROM z. s. působí na územní statutárního města Ostravy, a to především v městských obvodech Vítkovice, Radvanice a Bartovice, Jih, Moravská Ostrava a Přívoz a Slezská Ostrava. V současné době má dvě pobočky, a to v Ostravě – Vítkovicích na ulici Sirotčí 45 a v Ostravě – Radvanicích na ulici Trnkovecká 240/82. Vedení organizace sídlí na adrese Nivnická 21, Ostrava - Mariánské hory 709 00. CENTROM z. s. nabízí celkem 4 sociální služby. Z toho 1x sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, 1x Terénní programy a 2x Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Více viz poskytované služby. Mimo sociálních služeb nabízí také možnost časově omezeného bydlení, a to v rámci celé Ostravy.