Úvod

CENTROM z. s. je nestátní nezisková organizace, registrována u Ministerstva vnitra České republiky k 24.6.1999 pod č.j. VS/1-1/40548/99-R, která poskytuje své služby v sociální oblasti.

Cílovou skupinou organizace jsou jednotlivci a rodiny s dětmi žijící v sociálně vyloučených, převážně romských, komunitách.

Posláním organizace je poskytování podpory a pomoci jednotlivcům a rodinám, které se ocitly v sociálně nepříznivé situaci při uplatňování jejich práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Cílem je podporovat klienta v samostatném a aktivním řešení jeho sociální situace.

CENTROM z. s. působí na územní statutárního města Ostravy, a to především v městských obvodech Radvanice a Bartovice, Mariánské Hory a Hulváky Moravská Ostrava a Přívoz, Slezská Ostrava, Ostrava Jih a Vítkovice.

V současné době má tři pobočky, a to v Ostravě – Vítkovicích na ulici Sirotčí 45A v Ostravě – Radvanicích na ulici Trnkovecká 240/82 a v Ostravě – Mariánských Horách na ulici Výstavní 2510/10.

Vedení organizace sídlí na adrese Nivnická 21, Ostrava – Mariánské hory 709 00.

CENTROM z. s. nabízí celkem 4 sociální služeb. Z toho 1x sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi,  2x Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a 1x Terenní programy. V minulosti bylo poskytováno také odborné sociální poradenství. Více viz poskytované služby.