Úvod

CENTROM z. s. je nestátní nezisková organizace, registrována u Ministerstva vnitra České republiky k 24.6.1999 pod č.j. VS/1-1/40548/99-R, která poskytuje své služby v sociální oblasti.

Cílovou skupinou organizace jsou jednotlivci a rodiny s dětmi žijící v sociálně vyloučených, převážně romských, komunitách.

Posláním organizace je poskytování podpory a pomoci jednotlivcům a rodinám, které se ocitly v sociálně nepříznivé situaci při uplatňování jejich práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Cílem je podporovat klienta v samostatném a aktivním řešení jeho sociální situace.

CENTROM z. s. působí na územní statutárního města Ostravy, a to především v městských obvodech Vítkovice, Radvanice a Bartovice, Moravská Ostrava a Přívoz a Slezská Ostrava.

V současné době má dvě pobočky, a to v Ostravě – Vítkovicích na ulici Sirotčí 45 av Ostravě – Radvanicích na ulici Trnkovecká 240/82. Vedení organizace sídlí na adrese Nivnická 21, Ostrava – Mariánské hory 709 00.

CENTROM z. s. nabízí celkem 7 sociálních služeb. Z toho 3x sociálně aktivizační služby pro rodiny s předškolními dětmi, 2x odborné sociální poradenství a 2x Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Více viz poskytované služby.

Mimo sociálních služeb nabízí také možnost časově omezeného bydlení. K dispozici máme momentálně 40 bytů, a to na ulici Sirotčí v Ostravě Vítkovicích a na ulicích Pátova a Trnkovecká v Ostravě Radvanicích.