Podpora bydlení

Realizujeme:

Poskytovatelé nájemního bydlení (bytů):

 • CENTROM RDV z. s.
 • Heimstaden Czech s.r.o.
 • Samosprávy SMO

Provozovatel podnájemních bytů:

 • CENTROM RDV z. s.

Poskytovatel (realizátor) doprovodného sociálního programu:

 • CENTROM z. s.

Doprovodný sociální program zahrnuje:

 • Poradenskou podporu při získání bydlení v bytě
 • Poradenskou podporu směřující k udržení bydlení v bytě
 • Poradenskou podporu při postupu z podnájemního do nájemního bytu
 • Poradenskou podporu při udržení nájemní smlouvy
 • Ochranu spotřebitelských práv (pod)nájemců vůči majitelům a provozovatelům bytů
 • Poradenskou podporu k hospodaření s rodinným rozpočtem
 • Doporučení, zajištění (zprostředkování) dalších služeb, např. právních nebo sociálních  

Vyřízení žádosti:

Potřebné dokumenty:

 1. Občanské průkazy u všech osob v žádosti a rodné listy u dětí
 2. Telefonický kontakt – alespoň 2 kontakty
 3. Současné bydliště žadatele
 4. Doklad o hrazení nájmu v současném bydlišti za poslední 3 měsíce
 5. Důvod nutnosti změny bydlení
 6. Jméno a kontakt na sociální pracovnici (pokud žadatel má)
 7. Jméno na dávkovou pracovnici na úřadu práce (pokud pobírá dávky hmotné nouze)
 8. Potvrzení o bezdlužnosti na energiích (elektřina, plyn) od společnosti ČEZ nebo Innogy (bývalé RWE)
 9. Vyplněná žádost o bydlení (nevyplňujte datum, bude doplněno při podávání žádosti)
 10. Další relevantní informace
 11. pracovní smlouva + potvrzení od zaměstnavatele o průměrném výdělku za poslední 3 měsíce
 12. potvrzení o podání návrhu na svěření dítěte do péče a stanovení výživného
 13. potvrzení o podání návrhu na stanovení výživného neprovdané matky
 1. Současný zdroj příjmů rodiny včetně jeho výše (je třeba uvést všechny současné příjmy všech členů domácnosti)
 2. výměr starobního důchodu nebo ústřižek
 3. výměr invalidního důchodu nebo ústřižek
 4. výměr vdovského důchodu nebo ústřižek
 5. výměr sirotčího důchodu nebo ústřižek
 6. rozhodnutí o rentě
 7. rozhodnutí o příspěvku na živobytí
 8. informaci o výši skutečně obdrženého výživného
 9. rozhodnutí o doplatku na bydlení
 10. rozhodnutí o příspěvku na bydlení
 11. rozhodnutí o příspěvku na péči
 12. rozhodnutí o přídavku na děti
 13. rozhodnutí o rodičovském příspěvku
 14. rozhodnutí o podpoře v nezaměstnanosti
 15. rozhodnutí o dietním příspěvku
 16. rozhodnutí o podpoře při rekvalifikaci

Postup vyřízení žádosti:

Vyplnění žádosti a potřebných formulářů

Zaevidování žádosti

Ověření potencionálních závazků vůči vlastníkovi bytů

Kontaktování klienta v případ uvolnění vhodného nebo vhodného volného bytu

Ostatní informace:

Zohledňuje se schopnost klienta složit kauci ve výši jednoho měsíčního nájmu včetně služeb

Příjem žádostí:

Vždy v úřední dny:

po – st  8.00 – 12.00, 13.00 – 15.00

Trnkovecká 85, Ostrava- Radvanice

Kontakty:

Bc. Vladimíra Enenklová

vedoucí pracovnice

tel.: +420 702 150 654

enenklova@centrom.cz

Martina Chromuláková

pracovnice sociálního bydlení

tel.: +420 727 981 411

chromulakova@centrom.cz

Roman Pindej

technik (poruchy, závady, technické požadavky)

tel.: 731 129 965

pindej@centrom.cz

Přílohy ke stažení:

LETÁK

Potvrzení o bezdlužnosti poskytovatelů energíí

Seznam podkladů k žádosti

Žádost o podporu bydlení