Třístupňové bydlení

Organizace vychází z konceptu, který rozděluje bydlení na tři základní stupně:

Nejnižší 3. stupeň zahrnuje ubytovny, přelidněné a hygienicky závadné byty či jiným způsobem nevyhovující prostory, v nichž někteří členové cílové skupiny žijí. 2. stupeň představuje kvalitativně vyšší bydlení, které tvoří jakýsi mezistupeň mezi bydlením v nevyhovujícím bytě a bytem s nájemní smlouvou. Zpravidla se jedná o bydlení s podnájemní smlouvou na dobu určitou. Za první stupeň je pak považováno bydlení s nájemní smlouvou.
CENTROM z. s. se od počátku zaměřoval na budování 2. stupně bydlení. Jde o byty, jejichž vlastníkem je statutární město Ostrava nebo společnost Heimstaden, s.r.o. Tyto subjekty organizaci byty pronajímají, obyvatelé bytů pak mají statut podnájemníka. Podnájemní smlouva je uzavírána vždy na dobu určitou a je zpravidla prodlužována do doby, než rodina získá bydlení 1. stupně.