Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

NZDM Radvanice

Místo poskytování sociální služby:

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Radvanice

Trnkovecká 240/82

716 00 Ostrava – Radvanice

 

Kontakty:

Odpovědný vedoucí sociální služby:

Bc. Nikola Seidlová – Vedoucí sociální pracovník

tel.: 599 526 051, 721 457 036

M: seidlova@centrom.cz

 

Pracovníci v sociálních službách:

Jaromír Matys, DiS.

M: matys@centrom.cz

 

Doba poskytování služby:

pondělí – pátek      13:00 – 17:00

Cena: Zdarma

Okamžitá kapacita: 30 osob

Poslání služby
Posláním Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Radvanice je podpora a pomoc dětem, mládeži a mladým lidem při řešení obtížných situací a poskytnutí bezpečného prostoru k trávení volného času s důrazem na jejich rozvoj.

Okruh osob, kterým je služba určena
Služba je poskytována dětem, mládeži a mladým lidem ve věku od 6ti do 26ti let, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením nebo již sociálně vyloučeni jsou (žijí v nevhodných sociálních podmínkách, mají problémy v oblasti vzdělávání a výchovy a patří do rizikové skupiny ohrožené kriminalitou, závislostí na alkoholu, drogách, hracích automatech, nezaměstnaností a zadlužeností).

Cíle služby
-Změna postoje ke vzdělání a zaměstnání.
-Zvýšení informovanosti v oblasti negativního působení alkoholu, drog, hracích automatů apod.
-Zvýšení informovanosti v oblasti sexuálního života, rodičovství a hospodaření.
-Podchycení a rozvoj přirozených vloh (dispozic, nadání, schopností, dovedností, znalostí) uživatelů.

Zásady
-Dodržování základních lidských práv a svobod.
-Bezplatnosti – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Radvanice poskytuje své služby bezplatně.
-Individuálního přístupu–ke každému uživateli je přistupováno jako k osobnosti s jedinečnými potřebami, projevy, schopnostmi a dovednostmi, činnosti jsou přizpůsobeny schopnostem, dovednostem, možnostem, potřebám a přáním uživatele.
-Rovnosti–službu mohou využívat všichni bez rozdílu pohlaví, národnosti, sexuální orientace, víry a přesvědčení.
-Přiměřené podpory–při práci s uživatelem je kladen důraz na to, aby pracovník byl pouze průvodcem, který uživateli pomáhá nalézt cestu k řešení nepříznivé sociální situace.
-Aktivity uživatele–uživatelé jsou vedeni k aktivitě při všech vykonávaných činnostech.

 

NZDM Vítkovice

Místo poskytování sociální služby:

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Vítkovice

Sirotčí 45

703 00 Ostrava – Vítkovice

 

Kontakty:

Pedagogický pracovník:

Adéla Marečková

e-mail: nzdm@centrom.cz

tel.: 596 768 684

 

Pracovník v sociálních službách:

Pavlína Kováčová

M: nzdm@centrom.cz

 

Doba poskytování služby: 

Po – Pá    13:00 – 17:00

 

Cena: Zdarma

 

Okamžitá kapacita NZDM Vítkovice Sirotčí : 60 osob

Poslání služby
Posláním Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Vítkovice je podpora a pomoc dětem, mládeži a mladým lidem při řešení obtížných situací a poskytnutí bezpečného prostoru k trávení volného času s důrazem na jejich rozvoj.

Okruh osob, kterým je služba určena
Služba je poskytována dětem, mládeži a mladým lidem ve věku od 6ti do 26ti let, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením nebo již sociálně vyloučeni jsou (žijí v nevhodných sociálních podmínkách, mají problémy v oblasti vzdělávání a výchovy a patří do rizikové skupiny ohrožené kriminalitou, závislostí na alkoholu, drogách, hracích automatech, nezaměstnaností a zadlužeností).

Cíle služby
-Změna postoje ke vzdělání a zaměstnání.
-Zvýšení informovanosti v oblasti negativního působení alkoholu, drog, hracích automatů apod.
-Zvýšení informovanosti v oblasti sexuálního života, rodičovství a hospodaření.
-Podchycení a rozvoj přirozených vloh (dispozic, nadání, schopností, dovedností, znalostí) uživatelů.

Zásady
-Dodržování základních lidských práv a svobod.
-Bezplatnosti–Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Vítkovice poskytuje své služby bezplatně.
-Individuálního přístupu–ke každému uživateli je přistupováno jako k osobnosti s jedinečnými potřebami, projevy, schopnostmi a dovednostmi, činnosti jsou přizpůsobeny schopnostem, dovednostem, možnostem, potřebám a přáním uživatele.
-Rovnosti–službu mohou využívat všichni bez rozdílu pohlaví, národnosti, sexuální orientace, víry a přesvědčení.
-Přiměřené podpory–při práci s uživatelem je kladen důraz na to, aby pracovník byl pouze průvodcem, který uživateli pomáhá nalézt cestu k řešení nepříznivé sociální situace.
-Aktivity uživatele–uživatelé jsou vedeni k aktivitě při všech vykonávaných činnostech.

Fotogalerie

Prohlédněte si fotky z akcí pořádaných našimi nízkoprahovými zařízeními.
Klikněte si na naši fotogalerii.