Sociální úsek

Mgr. Ivana Nesétová

Ředitelka výkonu sociálních služeb, sociální pracovnice

telefon: 774714002

email: i.na@seznam.cz

Bc. Edita Stejskalová

Vedoucí sociální pracovník

tel.: 599 526 051, 725 425 569

e-mail: stejskalova@centrom.cz

Bc. Lukáš Poláček

Sociální pracovnice, zástupkyně vedoucí sociální pracovnice

tel:774 002 117, 596 240 496

email: polacek@centrum.cz