Projekty

Projekty 2022

MODERNIZACE VYBAVENÍ A TECHNIKY PRO CENTROM Z.S CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0016903

5P s CENTROMEM 2022

NZDM Vítkovice

NZDM Radvanice

TP – 2022

SAS – pro rodiny s dětmi 2022

Klub HOLA 2022


Projekty 2021

5P s CENTROMEM 2021

KLUB HOLA CENTROM 2021

NZDM Radvanice 2021

NZDM Vítkovice 2021

PAKT 2021

SAS pro rodiny s dětmi CENTROM 2021

TP 2021

Housing First CENTROM


Projekty 2020

Projekt PAKT

Program bydlení CENTROM

5P s CENTROMEM 2020

SAS pro rodiny s dětmi

NZDM Vítkovice

NZDM Radvanice

Klub Hola CENTROM

Housing First CENTROM


Projekty 2019

Bydlení bez dluhů CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010543

Program bydlení CENTROM

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Radvanice

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Vítkovice

Poznáváme a učíme se s CENTROMEM 2019

SAS pro rodiny s dětmi CENTROM

Zdravotní prevence v sociálně vyloučených lokalitách

Housing First CENTROM


Projekty 2018

Bydlení s doprovodným sociálním programem

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Radvanice

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Vítkovice

Ohrožené rodiny z agendy OSPOD a ubytoven

Poznáváme a učíme se s CENTROMEM 2018

Zdravotní prevence v sociálně vyloučených lokalitách


Projekty 2017

Poznáváme a učíme se s CENTROMEM

NZDM Vítkovice

NZDM Radvanice

CENTROM camp

Bydlení s doprovodným sociálním programem

Ohrožené rodiny z agendy OSPOD a ubytoven

Zdravotní prevence v sociálně vyloučených lokalitách


Projekty 2016

Bydlení s doprovodným sociálním programem

Program bydlení CENTROM – Ostrava

NZDM Radvanice

NZDM Vítkovice

Odborné sociální poradenství Vítkovice

Program bydlení CENTROM

Středisko pro rodiny s předškolními dětmi Vítkovice

Tábor 2016

Volnočasové aktivity 2016


Projekty ESF

MODERNIZACE VYBAVENÍ A TECHNIKY PRO CENTROM Z.S. CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0016903

Bydlení bez dluhů CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010543

Zdravotní prevence v sociálně vyloučených lokalitách (aktualizace k 1.4.2018), Reg. číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003848

Program bydlení CENTROM – Ostrava, Reg. číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0002785

Program bydlení CENTROM, Reg.číslo projektu: CZ/03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000967

Program bydlení CENTROM – Ostrava, Reg. číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0002785

Ohrožené rodiny z agendy OSPOD a ubytoven, Reg. číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003759

Zdravotní prevence v sociálně vyloučených lokalitách, Reg. číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003848

Housing First CENTROM, Reg.číslo projektu: CZ.03.2.X/0.0/0.0/19_108/0012651


ARCHIV:

Projekty od r. 2005

Projekty ESF

×
Show
MĚNÍME KONTAKTNÍ MÍSTO!!!
Ke dni 1.7.2022 dojde ke změně kontaktního místa, kde obdržíte dodatky k podnájemním smlouvám po uhrazení nájemného a služeb spojených s užíváním bytu.

Stávající kontaktní místo na ul. Trnkovecká 246/85, 716 00 Ostrava - Radvanice, bude k tomuto datu uzavřeno.

Adresa nového kontaktního místa bude: Ul. Kozácká 674/3, Ostrava - Radvanice

Více si přečtěte v sekci Aktuality!!!