Ostatní dotace

Neinvestiční účelové dotace SMO na výdaje spojené s vývojem a zpracováním projektové žádosti pro čerpání finanční podpory z externích zdrojů

Smlouva č. 2233/SP/2010/ SVZ

Dotace na výdaje spojené s vývojem a zpracováním projektové žádosti pro čerpání finanční podpory z externích zdrojů pro projekt s názvem: „Specializovaná mateřinka a doučování romských žáků“

Na základě poskytnuté dotace došlo ke zpracování výše uvedeného projektu v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a jeho předložení KÚ MSK

„Vývoj a zpracování projektové žádosti o dotaci z externích zdrojů byly financovány z rozpočtu statutárního města Ostravy“

Smlouva č. 2234/SP/2010/SVZ

Dotace na výdaje spojené s vývojem a zpracováním projektové žádosti pro čerpání finanční podpory z externích zdrojů pro projekt s názvem: „Řízení kvality poskytovaných registrovaných sociálních služeb v organizaci CENTROM II “

Na základě poskytnuté dotace došlo ke zpracování výše uvedeného projektu v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a jeho předložení na MPSV

„Vývoj a zpracování projektové žádosti o dotaci z externích zdrojů byly financovány z rozpočtu statutárního města Ostravy“

Smlouva č. 2235/SP/2010/SVZ

Dotace na výdaje spojené s vývojem a zpracováním projektové žádosti pro čerpání finanční podpory z externích zdrojů pro projekt s názvem: „Rozšíření kapacit a spektra služeb CENTROM“

Na základě poskytnuté dotace došlo ke zpracování výše uvedeného projektu v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a jeho předložení na MPSV

„Vývoj a zpracování projektové žádosti o dotaci z externích zdrojů byly financovány z rozpočtu statutárního města Ostravy“

 

×
Show
MĚNÍME KONTAKTNÍ MÍSTO!!!
Ke dni 1.7.2022 dojde ke změně kontaktního místa, kde obdržíte dodatky k podnájemním smlouvám po uhrazení nájemného a služeb spojených s užíváním bytu.

Stávající kontaktní místo na ul. Trnkovecká 246/85, 716 00 Ostrava - Radvanice, bude k tomuto datu uzavřeno.

Adresa nového kontaktního místa bude: Ul. Kozácká 674/3, Ostrava - Radvanice

Více si přečtěte v sekci Aktuality!!!