Třístupňové bydlení

Končí k 30. září a přechází na soc. bydlení portavita.

Organizace vychází z konceptu, který rozděluje bydlení na tři základní stupně:

Nejnižší 3. stupeň zahrnuje ubytovny, přelidněné a hygienicky závadné byty či jiným způsobem nevyhovující prostory, v nichž někteří členové cílové skupiny žijí. 2. stupeň představuje kvalitativně vyšší bydlení, které tvoří jakýsi mezistupeň mezi bydlením v nevyhovujícím bytě a bytem s nájemní smlouvou. Zpravidla se jedná o bydlení s podnájemní smlouvou na dobu určitou. Za první stupeň je pak považováno bydlení s nájemní smlouvou.
CENTROM z. s. se od počátku zaměřoval na budování 2. stupně bydlení. Jde o byty, jejichž vlastníkem je statutární město Ostrava nebo společnost Heimstaden, s.r.o. Tyto subjekty organizaci byty pronajímají, obyvatelé bytů pak mají statut podnájemníka. Podnájemní smlouva je uzavírána vždy na dobu určitou a je zpravidla prodlužována do doby, než rodina získá bydlení 1. stupně.

×
Show
MĚNÍME KONTAKTNÍ MÍSTO!!!
Ke dni 1.7.2022 dojde ke změně kontaktního místa, kde obdržíte dodatky k podnájemním smlouvám po uhrazení nájemného a služeb spojených s užíváním bytu.

Stávající kontaktní místo na ul. Trnkovecká 246/85, 716 00 Ostrava - Radvanice, bude k tomuto datu uzavřeno.

Adresa nového kontaktního místa bude: Ul. Kozácká 674/3, Ostrava - Radvanice

Více si přečtěte v sekci Aktuality!!!