O nás

Nezisková organizace CENTROM

CENTROM z. s. je nestátní nezisková organizace, registrována u Ministerstva vnitra České republiky k 24. 6. 1999 pod č. j. VS/1-1/40548/99-R, která poskytuje své služby v sociální oblasti.

Posláním organizace Centrom z.s. je poskytovat podporu a pomoc jednotlivcům i rodinám, které se ocitly v sociálně nepříznivé situaci, při uplatňování jejich práv, oprávněných zájmů a  při obstarávání osobních záležitostí. Cílem organizace je podporovat uživatele v samostatném a aktivním řešení jejich sociální situace.

Působnost

Centrom z. s. působí na celém územní statutárního města Ostravy a v současné době má tři sociální pobočky.

  1. Ostrava – Vítkovice, ulice Sirotčí 45A
  2. Ostrava – Radvanice, ulice Ráčkova 665/19
  3. Ostrava – Mariánské Hory, ulice 28. října 875/275

Společnost nabízí dohromady 4 sociální služby

  • 1x sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi, 
  • 2x Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
  • 1x Terénní programy

Centrom z. s. poskytuje rodinám  a pečujícím osobám rovněž i sociálně odbornou pomoc, ve které napomáhá uživatelům lépe porozumět sociálním normám  majoritní společnosti, včetně sociální podpory blízkým za úzké spolupráce s místními institucemi a organizacemi, aby byly poskytnuty co nejkomplexnější služby našim uživatelům sociální služby.

Organizace je financována z grantů, darů a veřejných zdrojů a služeb. Centrom z. s. rovněž pořádá různé veřejné akce a sbírky, aby získalo další finanční prostředky na svou činnost.

 

 

Sídlo vedení organizace:
Nivnická 21, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

Těšíme se na vÁS