Projekty

Aktivní projekty

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Radvanice

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Vítkovice

Terénní programy – Program bydlení CENTROM

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi CENTROM

Spolufinancováno EU

Minulé projekty

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

Projekty ESF

Archiv