Služby pro rodiny s dětmi Centrom

Služby pro rodiny s dětmi Centrom

Sirotčí 692/45
703 00 Ostrava – Vítkovice

Kontaktní osoby

Mgr. Silvie Ulbrichová

Mgr. Markéta Lampartová, DiS.

Cíl projektu

Pomoc a podpora v krizové životní situaci klienta.

Cílová skupina

Ohrožené romské rodiny s předškoláky a školáky v Ostravě.

Poskytujeme:

  • Rozvoj kompetencí dětí a rodičů
  • Mediace vztahů rodičů s dětmi
  • Doprovody a pomoc při jednání na úřadech
  • Komunikace s úřady a doprovody při jednání na jiných institucí
  • Pomoc a podpora v krizové životní situaci klienta
  • Edukační, terapeutické a rozvojové aktivity
  • Depistáž, sociální šetření, aktivizace cílové skupiny
  • Multidisciplinární spolupráce
  • Práce s rodinami ve specifické situaci v jejich rodinném prostředí
  • Krizová intervence, psychologická pomoc a případová práce