Služby

Posláním je poskytnout podporu a pomoc mladým lidem při řešení problémů, nabídnout bezpečné místo k trávení volného času a podporovat jejich rozvoj.

Ráčkova 664 /20
716 00 Ostrava Radvanice

Sirotčí 765/45a
703 00 Ostrava Vítkovice

SAS poskytuje podporu a pomoc rodinám s dítětem, jejíž fungování je v důsledku dopadů dlouhodobé sociálně nepříznivé situace ohroženo.

Ráčková 665/18
716 00 Ostrava Radvanice

28. října 875/275
709 00 Ostrava – Mar.Hory

Cílem Terénních programů je pomáhat osobám v sociální nouzi s právy a zájmy, zlepšovat kvalitu života a podporovat samostatné řešení nepříznivé sociální situace.

28. října 875/275
709 00 Ostrava – Mar.Hory