ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ZÁKAZNÍKY DLE GDPR

INFORMAČNÍ MEMORANDUM 

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ZÁKAZNÍKY DLE GDPR
Cílem těchto Zásad zpracování osobních údajů pro zákazníky dle GDPR („Zásady“) vydaných společností CENTROM z.s., Ostrava – Vítkovice, ulice Sirotčí 765/45 a, IČO: 69610371, zastoupená: Jan Houdek (dále jen SPRÁVCE)

je poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje (dále také „údaje“) SPRÁVCE jako správce zpracovává při návštěvách internetových stránek provozovaných SPRÁVCEM a kontaktech s potenciálními zákazníky. Dále je v Zásadách uvedeno, k jakým účelům a jak dlouho SPRÁVCE tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracovává, komu a z jakého důvodu je může předat, a rovněž informace o tom, jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.

Tyto Zásady jsou účinné od 1.11.2023 a jsou vydány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („nařízení“ nebo „GDPR“) za účelem zajištění informační povinnosti SPRÁVCE jako správce osobních údajů dle čl. 13 GDPR.

Tyto Zásady se týkají zpracování osobních údajů zákazníků SPRÁVCE, uživatelů služeb SPRÁVCE, zájemců o služby SPRÁVCE a návštěvníků internetových stránek provozovaných SPRÁVCEM, a to vždy v rozsahu ochrany osobních údajů dle GDPR odpovídajícím jejich postavení vůči SPRÁVCE.

Níže naleznete přehled hlavních principů ochrany osobních údajů a dalších zpracovávaných údajů. Další informace naleznete na našich internetových stránkách https://www.centrom.cz, v sekci týkající se ochrany osobních údajů.

1. KDO ZPRACOVÁVÁ VAŠE ÚDAJE?
Osobní údaje zpracovává CENTROM z.s., Ostrava – Vítkovice, ulice Sirotčí 765/45 a, IČO: 69610371, zastoupená: Jan Houdek jako správce osobních údajů dle GDPR. Vaše údaje budeme zpracovávat dle níže uvedených podmínek.

2. CO JE OSOBNÍ ÚDAJ?
Osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určené nebo určitelné fyzické osoby, k níž se osobní údaje vztahují. Tato se považuje za určenou nebo určitelnou, jestliže lze fyzickou osobu přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro její fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. Nakládání s takovýmito údaji může být vzhledem k právu na soukromí omezováno, přičemž ochrana osobních údajů je upravena GDPR.

3. JAKÉ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?
Při prohlížení našich webových stránek nepoužíváme soubory cookies pro ukládání informací o Vaší činnosti ani Vaši IP adresu.

——————————————————————–

CENTROM z.s.
Ostrava – Vítkovice, ulice Sirotčí 765/45 a
IČO: 69610371

Email: centrom@centrom.cz
Datová schránka: 8incrxi
Telefon: 721 457 036
Zastoupená: Jan Houdek
Jednající: Bc. Nikola Steiner, zástupce ředitele

V Ostravě dne 10.11.2023

 
PDF verze