Nezisková organizace

CENTROM

Organizace poskytuje podporu a pomoc rodinám s dětmi žijících v sociálně vyloučených, převážně romských, komunitách.

Poslání organizace je pomáhat jednotlivcům a rodinám v nouzi s uplatňováním práv a zájmů, podporovat klienty k samostatnému řešení sociální situace.

Posláním je poskytnout podporu a pomoc mladým lidem při řešení problémů, nabídnout bezpečné místo k trávení volného času a podporovat jejich rozvoj.

Ráčkova 664 /20
716 00 Ostrava Radvanice

Sirotčí 765/45a
703 00 Ostrava Vítkovice

SAS poskytuje podporu a pomoc rodinám s dítětem, jejíž fungování je v důsledku dopadů dlouhodobé sociálně nepříznivé situace ohroženo.

Ráčková 665/18
716 00 Ostrava Radvanice

28. října 875/275
709 00 Ostrava – Mar.Hory

Cílem Terénních programů je pomáhat osobám v sociální nouzi s právy a zájmy, zlepšovat kvalitu života a podporovat samostatné řešení nepříznivé sociální situace.

28. října 875/275
709 00 Ostrava – Mar.Hory

CENTROM

Cílovou skupinou organizace jsou jednotlivci a rodiny s dětmi žijící v sociálně vyloučených, převážně romských, komunitách.

Posláním organizace je poskytování podpory a pomoci jednotlivcům a rodinám, které se ocitly v sociálně nepříznivé situaci při uplatňování jejich práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Cílem je podporovat uživateli v samostatném a aktivním řešení jeho sociální situace.

CENTROM z. s. je nestátní nezisková organizace, registrována u Ministerstva vnitra České republiky k 24.6.1999 pod č.j. VS/1-1/40548/99-R, která poskytuje své služby v sociální oblasti.